Örebro kan bli mer klimatsmart

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill att Örebro, liksom exempelvis Köpenhamn, Toronto och Chicago, deltar i Earth Hour-kampanjen och släcker lyset den 29 mars. Dessutom ska (S) och (V) kartlägga och spara på kontorselen – och utmanar majoritetskansliet i Rådhuset att göra detsamma.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har tidigare föreslagit en klimatrådgivning  - där örebroare kan få kunskap, råd och tips - och en rejäl investering för att minska elanvändningen i kommunens lokaler.

- Örebro kan göra fler och bättre åtgärder för miljön. Kommunen borde snarast ta initiativ till lokala förhandlingar om hur vi minskar utsläppen i Örebro – ett Örebropotokoll. Nästa stora utmaning är att minska elanvändningen och vi borde börja med att minska antalet kommunala lokaler som är uppvärmda med direktverkande el. På det sättet skulle vi minska kommunens koldioxidutsläpp med cirka 2000 ton per år, säger Jonas Karlsson (S), oppositionsråd i Örebro.

Att använda resurser bättre är bra både för miljön och för plånboken. Att minska behovet av energislukande värmesystem eller miljöförstörande transporter sparar pengar samtidigt som det förbättrar miljön. Ett exempel är det stora energisparprojektet- EPC i kommunens fastigheter. Ett annat är informationskampanjen KLIMAT, som syftar till att använda mindre el och varmvatten i fastigheter.

- Mycket bra pågår, men för att uppmärksamma detta är det också bra att delta i stora manifestationer: därför borde Örebro kommun delta i Earth Hour-kampanjen där stora städer släcker lyset under en timme den 29 mars, säger Marie Wirde (V).

-  Dessutom kommer vi i oppositionen att sätta igång en energikartläggning av våra kontor för att spara el – vi hoppas att majoriteten är intresserade av att göra likadant. Andra som gjort denna typ av kartläggningar, exempelvis Länsstyrelsen i Örebro län, har sparat både pengar och miljö, säger Jonas Karlsson (S)

Oppositionen har flera gånger påtalat behovet av konkreta och verksamma åtgärder. Istället har kommunledning låtit miljöfrågorna utredas ytterligare eller diskuterat nya omorganiseringar av miljöarbetet i Örebro kommun.

- Vi har föreslagit att kommunen inrättar en individuell klimatrådgivning i samverkan med bildningsförbunden. Den skulle kunna bidra till ökad kunskap och förändrade attityder i miljöfrågorna. Alla örebroare som vill ska erbjudas en klimatrådgivning för att lättare kunna ställa om till hållbar lågenergi- och ekologisk konsumtion, säger Marie Wirde (V).

 

2008-02-20 08:49