Örebro kommun kritisk till vårdnadsbidrag

Med den svidande kritik kommunledningen riktar mot regeringens förslag om vårdnadsbidrag borde det inte bli något bidrag i Örebro. Socialdemokraterna tycker att det är bra – då kan pengarna användas till annat som örebroarna vill.

- Med de argument som kommunledningen för fram i sitt remissvar borde det inte bli något vårdnadsbidrag i Örebro, säger Lena Baastad, socialdemokratiskt kommunalråd i Örebro.

Tillsammans med vänsterpartiet lade socialdemokraterna ett eget förslag på remissvar där regeringens förslag om vårdnadsbidrag avstyrks. Redan de argument kommunledningen för fram borde innebära ett nej, men socialdemokraterna ser större faror för jämställdhet och kommunens ekonomi.

- Socialdemokraterna har vissa förslag på ändringar i remissvaret, men i huvudsak är vi överens med kommunledningen om att vårdnadsbidrag minskar jämställdheten, är oerhört dyrt och kommer försvåra en nödvändig utbyggnad av förskolan. Det är bra att kommunledningen äntligen lyssnar, vi hoppas att det därmed inte blir något vårdnadsbidrag, fortsätter Lena Baastad.

Örebro kommun svarade dessutom på ett förslag för nya regler för sjukersättning. En maxgräns på ett år för sjukpenning föreslås, vilket slår mot många örebroare, men det kommer också att få konsekvenser för kommunens ekonomi då sjuka efter ett år inte längre får sjukersättning. Många av dem kommer få försörjningsstöd.

- Det är viktigt att den som är sjuk får rätt stöd och möjlighet till rehabilitering i ett tidigt skede så att hon eller han tidigare kan återgå i arbete. Det fanns brister i det tidigare systemet och det skulle behövas tydligare krav på arbetsgivare, försäkringskassa och arbetsförmedling att tillsammans med den sjuke medverka till en snabbare återgång i arbete. Men de förslag som nu ligger handlar framförallt om att kraftigt vältra över kostnader från staten till kommunen. Tyvärr kommer även den enskilde i kläm, säger Lena Baastad.

De ekonomiska försämringarna drabbar den sjuke oavsett om det är en arbetstagare som skadats i sitt yrke eller en ensamstående förälder som kämpar mot svår cancer. Regeringen räknar med att antalet individer som beviljas sjukersättning ska minska kraftigt och man kan anta att många av dessa tvingas att vända sig till kommunen med ansökan om försörjningsstöd. Det innebär en ökad kostnad för kommunerna och en försämrad ekonomi för individen.

 

2008-01-22 15:23