Örebro kommun måste satsa på biogas

 

Under kommunstyrelsens sammanträde 28/8 fattades beslut om att fortsätta arbetet med biogas i Örebro. Biogas och en ny gröngasanläggning i Örebro är en viktig del i arbetet för att minska miljöförstöringen och klimatpåverkan i Örebro. Bara genom det här projektet kan kommunen nå halva sitt åtagande för att minska  koldioxidutsläppen. Tyvärr har den borgerliga majoriteten både försenat projektet och beslutat att låta kommunen ska stå utanför det nya bolag som ska bildas för att driva dessa miljösatsningar framåt. När andra aktörer satsar på biogas som en viktig nyckel till lösningar på dagens och framtidens problem, så väljer majoriteten i Örebro att bromsa sig uppför en backe.

- Det känns som om den borgerliga majoriteten i Örebro kommun bara halvhjärtat vill satsa på biogas och gröngas. Att inte bli en långsiktig partner gör satsningen osäkrare och sänder en signal om ointresse, säger Jonas Karlsson, oppositionsråd (s).

- Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill att kommunen ska bli en aktör som tar ansvar och kan påverka utvecklingen av biogas i Örebro. Örebro kommun, och privata aktörer, investerar stora pengar i fordon och infrastruktur. Att projektet blir framgångsrikt är inte bara viktigt för miljön utan handlar också om att trygga infrastruktur och delaktighet. Vi vill inte att biogasen ska komma tids nog, vill vara med och påverka en positiv utveckling för ett oljefritt Örebro, avslutar Jonas Karlsson, oppositionsråd (s).

För kommentarer kontakta Jonas Karlsson, oppositionsråd (s), 0765-51 40 03

Fakta:
Biogas är en del av det naturliga kretsloppet. Gasen bildas i ett första skede när avloppsavfall från hushållen bryts ner i en syrefri miljö i rötkamrarna vid Skebäcks avloppsverk. Det är alltså bl a avloppet från toaletterna som är råvaran. I ett andra skede kan biogas bildas av annat organiskt material exempelvis från jordbruket - gröngas. Det främsta användningsområdet i Sverige för biogas är fordonsbränsle men man kan även producera värme och el. Detta utan att tära på jordens resurser. Ur biogasprocessen utvinns även biogödsel som ersätter konstgödsel i lantbruket. Genom biogödseln återförs näringsämnena till jordbruket. När biogas används som fordonsbränsle tillförs ingen ny koldioxid till atmosfären. Man kan säga att fordonen körs på solenergi, som först bundits i gröna växter och slutligen omvandlats till biogas.
Övergödning och växthuseffekten är två stora miljöproblem som alltså minskas genom användning av biogas och biogödsel. Resultatet är ett komplett kretslopp för både näringsämnen och koldioxid. Eftersom biogasen är en förnyelsebar energiform är den en viktig byggsten i ett miljövänligt samhälle som håller in i framtiden.
Hur påverkas miljön av biogas? Biogas är idag det i särklass mest miljövänliga fordonsbränslet samtidigt som framställningen är mycket energieffektiv och ren. Koldioxidutsläppen (fossil koldioxid) minskar med cirka 90 procent och även andra utsläpp är betydligt lägre än för bensin och diesel. Dessutom är ju biogas producerad inpå knuten medan oljan oftast kommer från andra världsdelar.

2007-08-28 15:02