Örebro kommun och framtidens välfärd

Under torsdagen 30/8 besökte Carin Jämtin, oppositionsborgarråd i Stockholm, Örebro kommun. Carin Jämtin leder den rådslagsgrupp som socialdemokraterna bildat för framtidens välfärd (läs mer nedan). I Örebro besökte hon verksamheter som både förnyar och förändrar välfärden.

Under eftermiddagen besökte Carin Jämtin och Carina Dahl Baronbackarnas familjecentral. Örebro kommun har mycket medvetet satsat på familjecentraler som en samlande kraft för att stödja familjer. Baronbackarnas familjecentral för först ut och växte fram genom personalens initiativ och kraft.

Efter Baronbackarna cyklade Carin Jämtin till Markbacken. Där berättade ÖBO och Hyresgästföreningen  om Markbackens förnyelse. Också Jonas Karlsson deltog från socialdemokraterna i Örebro.

Fakta Rådslag om välfärd:

Välfärden står inför stora utmaningar. Rådslagsgruppen inleder därför sitt arbete till hösten med att formulera flera öppna, grundläggande frågor kring välfärden, dess innehåll och betydelse för samhällsutvecklingen.

Hur klarar vi att upprätthålla kvalitet och tillgänglighet med en demografisk utveckling som går mot en allt mer åldrande befolkning? Hur möter vi ökade förväntningar och krav på välfärdstjänsterna? Vilka välfärdssystem ger oss möjligheter och när hämmar de oss?

Viktiga perspektiv som ska genomsyra alla områden och fungera som en utgångspunkt i i arbetet är bland andra rättvisa och jämlikhet, rättigheter och skyldigheter, långsiktighet och flexibilitet, kopplingen till integration och jämställdhet, men också ekonomisk tillväxt.

Rådslagsgruppen kommer att föra en bred debatt både inom och utom partiet med aktiviteter runt om i landet, öppna möten, diskussioner på Internet och möjligheter för medborgare att ge sin syn på välfärdens framtid. Under hösten 2008 överlämnas resultatet av arbetet till den socialdemokratiska partistyrelsen.

 

2007-08-31 14:24