Orimlig väntan för personal på Kvinnerstaskolan

Alla partier utom Moderaterna är överens om att behålla Kvinnerstaskolan i kommunal regi – trots det skjuts beslutet upp ännu en gång. På grund av ett vallöfte från allianspartierna i Örebro drabbas personalen av en orimlig väntan på besked.

Inför valet 2007 lovade de fyra borgerliga partierna i Örebro att de skulle "göra Kvinnersta Naturbruksgymnasium till en fristående skola.".

Redan i februari i år presenterades i programnämnd barn och utbildning en grundlig utredning angående Kvinnerstaskolans framtid. Utredningen visade att det bästa för både skolan, ekonomin och regionen är att behålla den i kommunal regi.

Nästan alla partier tog till sig utredningen och var redan då överens om att behålla skolan i kommunal regi - trots det skjuts frågan upp gång på gång.

- Moderaterna stirrar sig blinda på ideologisk utförsäljning av kommunen och har svårt att låta förnuftet styra i den här frågan, vilket innebär att personalen lämnas i ovisshet ännu längre. Redan idag råder stor oro bland personalen över de uppskjutna besluten, säger Lena Baastad, oppositionsråd (s).

- Det finns en majoritet för att ta ett beslut i frågan. Men på grund av kommunledningens interna stridigheter blir de oförmögna att komma fram till beslut. Åter igen är det verksamheten som drabbas, säger Mussie Ephrem, talesperson utbildningsfrågor (v).

- Eftersom beslutet skjuts upp finns det risk att inte nödvändiga investeringar till skolan hanteras i nästa års budget, det vore djupt olyckligt, avslutar Lena Baastad.

2008-04-08 11:10