Överskott på 300 miljoner kronor - och ändå sparbeting!

På sin blogg kommenterar kommunalrådet Jonas Karlsson hur högerkoalitionen hanterar budgetprocessen i kommunen. Han är mycket nöjd med hur stark kommunens ekonomi är:

"Det börjar närma sig bokslut för 2006. Det mesta tyder på att Örebro kommun gör ett rekordresultat. Ett överskott på närmare 300 miljoner kronor, skapar förutsättningar att göra viktiga framtidssatsningar, och ändå hålla ett hårt grepp om ekonomin. Som en del av den gamla kommunledningen är vi naturligtvis stolta över det arbete som gjorta. Det har fattats tuffa politiska beslut, alla kommunens verksamheter har gjort ett fantastiskt jobb och den allmänna ekonomiska utvecklingen i Örebro är stark."

Däremot är han kritisk till hur den nya majoriteten hanterar budgetprocessen:

"Trots överskott på 300 miljoner 2006 väljer den ny kommunledningen att lägga ut sparbeting i alla verksamheter. I budgetdebatten i december ville den nya kommunledningen ge sken av att man satsade nio miljoner kronor i var och en av de tre programnämnderna, men faktum är att det räcker inte ens för att kompensera kostnadsökningarna. Barn- och utbilning har redovisat att bara de nya förskolor som måste öppnas kommer att kosta över tio miljoner, Samhällsbyggnad har redovisat kostnadsökningar utöver enrgikostnader på cirka 15 miljoner och inom Social välfärd har man på samma sätt redovisat att befintlig verksamhet kommer att kosta mer än de budgetmedel man får anvisade.

Lika allvarligt är det sätt man hanterar budget. Istället för att man öppet redovisar konsekvenserna, så låtsas man inte om sparbetingen. Man svarar inte vilka kostnadsökningar man avser att justera för och resultatet är att sparkraven blir slumpartade. Att man avser att återkomma efter sommaren med ytterligare besked. Det är inget rimligt sätt att hantera budgetfrågorna och verksamheterna i Örebro kommun. Man måste redan nu, innan budgetbesluten i programnämnderna ge besked om vilka nämnder som ska budgetera med vilka sparbeting."

 

2007-01-29 17:45