Parkeringar i långbänk

 

2008-02-05 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Programnämnd Samhällsbyggnad

Jonas Karlsson (s), 2 vice ordförande, 0765-51 40 03
Marie Wirde (v), ledamot, 0705-88 88 24

Lösningarna på parkeringsproblemen för city i långbänk

Trots att programnämnd Samhällsbyggnad på tisdagen fattar beslut om en investering i ett nytt parkeringsledningssystem i centrum så har citys attraktivitet skadats. Först i november 2008 kan hänvisningssystemet tas i bruk.

- Trots att både behovet och arbetet med ett parkeringsledningssystem varit känt länge så har frågan hamnat i långbänk hos kommunledningen. Först togs hela investeringen bort i kommunens budget, sedan hänvisades förseningarna till inväntandet på statsbidrag. Men den ansökan skickades inte in förrän den 25 september 2007. Det dröjde alltså nio månader innan man ens sökte om ett bidrag, säger Jonas Karlsson (s).

Parkeringssituationen i Örebro city är svår idag. Efterfrågan på lediga p-platser ökar i takt med att staden förtätas och växer och handeln förändras. Handeln har det svårt, och julhandeln i centrum blev sämre än väntat (NA 30/1). Däremot expanderar externhandeln, med en ökad miljöbelastning som följd. En av del i lösningen är ett parkeringsledningssystem. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har prioriterat en sådan investering och haft resurser avsatta i budget till skillnad från kommunledningen.

Tidsplaneringen för projektering och införande av ett ledningssystem har med den nya kommunledningen avstannat. Istället för att försöka lösa problemen så stängdes bland annat Stortorget för bilparkering under våren 2007. Protesterna och kritiken har varit hård, både från medborgare, fasighetsägare och handlare.

- Beskedet från kommunledningen var att ledningssystemet skulle vara i drift efter sommaren 2008 är en sanning med modifikation. Nu visar det sig att efter sommaren blir först i november 2008. Detta samtidigt som kommunledningen inte presenterat några andra lösningar på parkeringsfrågan i city, avslutar Marie Wirde (v)

För kommentarer kontakta
Jonas Karlsson 0765-51 40 03 och/eller Marie Wirde 0705-88 88 24

Vill du tycka till om det här pressmeddealndet? Klicka här!

2008-02-05 10:56