Parkeringar i långbänk

 

Det nya parkeringshänvisningssystemet kommer inte vara i drift förrän tidigast november 2008. Under Programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde 6 december diskuterades parkeringssituationen i city. Socialdemokraterna och vänsterpartiet undrade vilka åtgärder som vidtogs, exempelvis i frågan runt ett nytt hänvisningssystem. Resurser för ett hänvisningssystem har funnits i oppositionens budget redan 2007.

- Beskedet om att det kommer dröja ett år till (november 2008) innan parkeringshänvisningssystemet kan vara i drift bidrar till Örebro city och alla besökares fortsatta problem. Systemet skulle göra miljön bättre och city mer attraktivt, säger Jonas Karlsson (s), oppositionsråd.

Under våren 2008 öppnar dessutom Örebros nya mötesplats - citymässan. Ett parkeringshänvisningssystem är bra både för city och för miljön. Kommunledningen hänvisar fördröjningen till en ansökan om statsbidrag. Behovet av ett system har varit känt länge, men inte funnits med i kommunledningens budget. Nu ändras stoppolitiken till en bidragsansökan, och därmed fortsätter långbänken.

- Kommunledningen drar ut på lösningar som skulle kunna genomföras idag. Istället för att sätta ner foten och genomföra en lösning under 2007 får alla som besöker city vänta ett helt år på ett parkeringshänvisningssystem avslutar Jonas Karlsson (s).

För kommentarer och intervjuer kontakta
Jonas Karlsson, oppositionsråd (s), 076-551 40 03

2007-12-06 13:05