Pinsamt med så ojämställd politisk ledning

 

Den nya politiska majoriteten presenterade på måndagen vilka som får de tunga presidieposterna i kommunala nämnder och styrelser under den kommande mandatperioden. Mats Sjöström, socialdemokratiskt kommunalråd i Örebro, är starkt kritisk:

- Det är faktiskt pinsamt hur högerkoalitionen ser på jämställdhet och värdet av en jämställd politisk ledning. Av de 32 ordförandena är 27 män och bara 5 kvinnor. Örebro kommun tar ett stort steg bakåt inom jämställdhetsområdet, säger Mats Sjöström.

- Vi socialdemokrater försöker eftersträva jämställdhet när vi tillsätter politiska uppdrag, och oftast lyckas vi. Ibland går det lite väl långsamt, men när jag ser vad högerkoalitionen presterar känns det som vi socialdemokrater ligger ljusår framför dem, avslutar Mats Sjöström.

Kontakta oss med dina synpunkter på den borgerliga majoritetens bristande jämställdhet.

2006-11-27 14:42