Plan för fler parkeringsplatser

Öppna Stortorget tillfälligt för parkeringar igen, skapa cirka 200 parkeringsplatser vid Södra station och ändra parkeringsavgifterna. Så vill Socialdemokraterna lösa parkeringsproblemen i Örebro innerstad. Nu ska förslagen diskuteras med handeln.

 

Parkeringssituationen i Örebro city är svår idag. Efterfrågan på lediga p-platser ökar i takt med att staden förtätas och växer och att handeln förändras. Samtidigt har antalet parkeringsplatser minskat med nästan 500 platser i centrum. Handeln har det svårt, och julhandeln i centrum blev sämre än väntat. Däremot expanderar externhandeln, med en ökad miljöbelastning som följd.

Socialdemokraterna i Örebro har därför tagit fram en plan för att lösa parkeringsproblemen i centrala Örebro, både på kort och lång sikt. Bland annat innehåller den ett förslag att tillfälligt öppna Stortorget för parkeringar till dess att andra lösningar är på plats.

- Det handlar inte bara om själva parkeringsplatserna, det handlar om jobb och miljö. Trafiken ökar kraftigt ut till Marieberg medan cityhandeln tappar och har allvarliga problem. Kommunledningen har dragit parkeringsfrågan i långbänk och faktiskt förvärrat situationen. Att stänga Stortorget samtidigt som andra parkeringsplatser har blivit byggarbetsplatser är ett hårt slag för handeln i city, liksom för miljön, säger Jonas Karlsson, oppositionsråd (S)

Förslaget om hur man kan skapa fler parkeringsplatser kommer nu att spridas till fastighetsägare och handlare i city för att få in deras synpunkter. Målet är att presentera en socialdemokratisk motion om fler parkeringsplatser till Kommunfullmäktige i mars.

- Med det nya parkeringsledningssystemet, som kommunledningen skjutit på framtiden, kommer det bli enklare och gå betydligt snabbare att hitta en parkeringsplats i Örebro framöver. Men det behövs dessutom fler parkeringsplatser. Vår plan för fler parkeringsplatser innehåller lösningar både på kort och lång sikt, samt ett antal riktigt akuta åtgärder. Bland annat vill vi se mellan 120 och 200 parkeringsplatser vid Södra station, avslutar Jonas Karlsson.

Socialdemokraterna menar att det är dags att på nytt införa ett antal korttidsparkeringar. På så sätt skulle kommunen kunna sänka parkeringskostnaden på ett antal centrala parkeringar. Dessutom vill Socialdemokraterna att Örebro kommun tar initiativ till ett gemensamt system för att betala parkeringarna i efterskott med mobiltelefon eller kontokort i hela Örebro.

 

Här kan du läsa Socialdemokraternas plan för fler parkeringsplatser i Örebro.

2008-02-07 10:21