Plan klar för Bosniskt hus!

Pressmeddelande
Socialdemokraterna och vänsterpartiet i Byggnadsnämnden
Peter Dahlgren
2 vice ordförande Byggnadsnämnden (s)
Tel: 019-21 40 08
Mobil: 0703-49 74 94

På byggnadsnämndens sammanträde 16/10 antogs en detaljplan för området mellan Stjärnhusen och Karlslundsgatan (kvarteret Stjärnkikaren). Planen möjligör en byggnation av ett bosniskt hus, en samlings- och aktivitetslokal för bosniska föreningar i Örebro.

- Jag har träffat bosniska föreningar i Örebro, och de vill gärna samla sina verksamheter i hus fyllt av bland annat kultur, idrott och möjligheter till möten. För mig är det viktigt att vårt föreningsliv får goda förutsättningar att vara viktiga delar i en levande demokrati. Den här planen är en del i det arbetet, säger Peter Dahlgren.

- Jag är dessutom glad över att området i kvarteret kan användas till något som gynnar Örebro och örebroarna.   Barnen på Rostaskolan får dessutom fler ytor för idrott, vilket har varit efterfrågat, avslutar Peter Dahlgren.

Bilaga några fakta ur detaljplanen:

Sedan kriget startade i Bosnien och Hercegovina i april 1992 har stora grupper av
bosnier sökt skydd i bl.a. Örebro. Idag uppskattas att ca 2000 bor och verkar i Örebro kommun.

Föreningslivet generellt utgör en naturlig del av samhällsbygget och deltar aktivt i utvecklingen av bland annat den lokala demokratin.

Så är även fallet med Bosniska kulturcenter i Örebro, PK Bosna'92 Örebro och Bosniska Islamiska församlingen i Örebro län som sedan början av 90-talet organiserar, engagerar och bidrar bosnier i Örebro län frågor som har stort betydelse för människors vardag. Våra föreningar, där stor del av bosnier i Örebro deltar, bidrar på olika sätt till att skapa en gemensam lokal identitet, främja integrationen och skapa meningsfulla aktiviteter för barn, ungdomar och äldre.

Våra föreningar är också en av de viktigaste mötesplatserna där utifrån en mångfald av intressen människor mötts och utvecklas i gemenskap. Delaktigheten för föreningsmedlemmar i alla generationer stimulerar till engagemang och lokal demokrati, med tillsammans över 1300 betalande medlemmar.

Bosnisk Hus i Örebro
Föreningar i Örebro har en längre period samtalat om att upprätta ett Bosniskt Hus i Örebro. Föreningarna har startat en arbetsgrupp och en insamlingsfond för att eventuellt köpa en fastighet eller bygga ett, Bosniskt Hus i Örebro.

2007-10-16 16:04