Planlägg för nytt seniorboende i Vintrosa

I det kommunala pensionärsrådet har det framförts ett intresse för ett nytt seniorboende i Vintrosa. Det finns flera platser som skulle kunna vara aktuella för flerbostadshus, men inte någon detaljplan. Därför har socialdemokraterna väckt frågan i Byggnadsnämnden.

På Byggnadsnämndens möte 11 december lyfte socialdemokraterna och vänsterpartiet frågan om ett nytt seniorboende i Vintrosa. Något planarbete pågår inte.

- Jag hoppas att Örebro kommun kan fånga upp det intresse som finns och påbörja ett arbete med en plan som medger ett seniorboende i Vintrosa, säger Peter Dahlgren, andre vice ordförande i Byggnadsnämnden

I kommunens visionsskiss för Vintrosa nämns att Vintrosa domineras av villabebyggelse.

- Det finns få lägenheter som är hyres- eller bostadsrätt. Det betyder svårigheter för äldre att hitta lämpliga bostäder, menar Peter Dahlgren.

- Det är viktigt att det finns en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer i alla områden och stadsdelar i Örebro. I Vintrosa skulle ett av sätten för att få fler äldre att bo kvar kunna vara en seniorboende. Ett flerbostadshus med hiss skulle kunna bidra till en ökad livskvalitet på äldre dar, säger Björn Sundin, andre vice ordförande i Vård och omsorg Väster.

 

För kommentarer och intervjuer kontakta
Peter Dahlgren (s), 2 vice ordförande, 070-349 74 94
Björn Sundin, andre vice ordförande Vård och Omsorg Väster, 070-555 41 51

 

2007-12-17 17:00