Positivt med frysta taxeringsvärden för Örebro

DN debatt skriver finansminister Pär Nuder om en frysning av boskatterna på dagens nivå för de kommande åren och att (s) vill se över hela ­skattesystemet. Dessutom ska ett nytt bostadsfinansiering skapas. Detta är bra och välkommet för många villa-, bostadsrätt- och fritidshusägare i Örebro som idag känner oro för fastighetsskatten. Läs mer här.

2006-08-08 09:44