Rådslag 2008: Ett grönare Örebro


Socialdemokraterna i Örebro genomför flera olika rådslag under 2008 (du kan läsa mer på www.ettorebroforalla.se eller ringa 019-16 71 10). Rådslagen ska bilda underlag för vår framtida politik.

Ett av Rådslagen kommer behandla vår miljö och vårt klimat. Även Örebro står inför en rad utmaningar och möjligheter för att kunna bli en hållbar kommun. En rörelse byggd på rättvisa, solidaritet och jämlikhet kan gå före i miljöarbetet. Socialdemokraterna vet att ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är beroende av varandra. Vår vision är ett grönt folkhem.

Under våren 2008 kommer miljörådslaget innehålla fyra öppna temamöten. Alla intresserade är välkomna att delta. Den som inte kan delta i mötet kan självklart skicka in sina synpunkter till Peter Dahlgren, rådslagsansvarig (kontaktuppgifter sist i brevet). Nedan finns information om temamöten och frågor som ni kan diskutera i föreningen och/eller på respektive temamöte.

27 februari klockan 18.00, Socialdemokraternas lokal Stortorget 19
Hållbara transporter i ett grönare Örebro.
Per Elvingsson, processledare för hållbara transporter i Örebro kommun, kommer inleda mötet och berätta om det arbetet som hitintills bedrivits och vad det syftar till. Frågor att fundera på hur vi förändrar Örebro:
 Hur kan vi utveckla Örebro så att fler tar cykeln eller bussen?
 På vilka sätt kan vi påverka så att behoven av transporter minskar?
 Vågar vi bygga staden på ett bilsnålt sätt?

Slutet av mars (Tid och plats kommer senare)
Bättre mat och hälsa i ett grönare Örebro.
Vi diskuterar bland annat om ekologisk mat kan bidra till bättre miljö och bättre hälsa. Mer information om mötestid och plats kommer senare:
 Hur kan de ekologiska alternativen bli fler i affären?
 Ska kommunen ta ett större ansvar för att köpa ekologiska produkter?
 Kan vi hjälpa människor att välja ekologiskt i Örebro?

Slutet av april (Tid och plats kommer senare)
Ren luft och rent vatten i ett grönare Örebro.
Vi diskuterar hur användningen av kemikalier och gifter bara fortsätter att öka. Både i jordbruk, tvättmedel och deodoranter används farliga ämnen för människan. Mer information om mötestid och plats kommer senare:
 Hur kan människor bli medvetna om vilka hälso- och miljörisker kemikalier och gifter innebär?
 Kan vi hjälpa människor att välja mindre gift i Örebro?
 Vilket ansvar ska företag och myndigheter ha för ett minskat användande av kemikalier och gifter?

Slutet av maj (Tid och plats kommer senare)
Grön el och smartare energiförbrukning i ett grönare Örebro.
Vi diskuterar hur energi både kan bidra till miljöförstöring och faktiskt vara en del i lösningen på klimatförändringarna. Mer information om mötestid och plats kommer senare:
 Hur kan Örebro minska sin energiförbrukning?
 Kan kommunen göra mer för att visa på klimatsmartare energilösningar?
 Hur får vi människor i Örebro att välja nya energieffektiva lösningar?

Du kan påverka rådslagsarbetet på flera sätt:
 Diskutera i föreningen. Bjud gärna in Peter Dahlgren eller någon annan som ni tycker verkar intressant. Prata miljö, men fånga gärna upp synpunkter och skicka till peter.dahlgren@orebro.se.

 Skriv dina egna synpunkter och skicka till peter.dahlgren@orebro.se eller skicka in dom via vår hemsida. Gå på temamöten och diskutera med andra intresserade

 Ordna ett öppet möte i er stadsdel! Eller ordna en tipspromenad med frågor om vad de boende tycker om miljö och klimat! Peter Dahlgren hjälper gärna till.

 Självfallet går det bra att skriva eller ringa med synpunkter till Peter Dahlgren också!

 Under hösten 2008 kommer alla föreningar få chansen att återigen tycka till om ett utkast till miljöprogram för ett grönare Örebro.

Kontakta gärna

Peter Dahlgren, rådslagsansvarig Miljö/Klimat
Telefon: 019-21 40 08 E-post: peter.dahlgren@orebro.se

Vill du läsa mer om Miljörådslaget i Örebro? Klicka här!

2008-02-05 11:06