Rådslag om framtidens välfärd

Pressinbjudan

2007-08-29 socialdemokraterna | ÖREBRO

Peter Dahlgren (s), politisk sekreterare, 0703-49 74 94

Carin Jämtin besöker Örebro

Under torsdag 30/8 besöker Carin Jämtin, oppositionsborgarråd i Stockholm, Örebro kommun. Carin Jämtin leder den rådslagsgrupp som socialdemokraterna bildat för framtidens välfärd. I Örebro kommer hon besöka verksamheter som både förnyar och förändrar välfärden.

Media bjuds in att delta hela eller delar av dagen. Det går också utmärkt att få intervju eller kommentarer med/från Carin Jämtin utanför programmet. Ni når Carin Jämtin via hennes pressekreterare John Zanchi, 0761-22 91 99.

Program för 30/8 (tiderna är cirkatider):

13.15-14.30 Besök på Baronbackarnas familjecentral

Örebro kommun har mycket medvetet satsat på familjecentraler som en samlande kraft för att stödja familjer.

Adress: Hjalmar Bergmans väg 53, telefon: tel. 019- 21 25 67. Från socialdemokraterna i Örebro deltar Carina Dahl, oppositionsråd. 

15.00-16.30 Rundvandring och diskussion i Markbacken

ÖBO och Hyresgästföreningen berättar om Markbackens förnyelse. Från socialdemokraterna i Örebro deltar Jonas Karlsson, oppositionsråd. Vi samlas i Markbackens centrum.

För kommentarer från Carin Jämtin kontakta John Zanchi, pressekreterare, 0761-22 91 99

Ansvarig för programmet lokalt Peter Dahlgren, politisk sekreterare, 0703-49 74 94

Fakta Rådslag om välfärd:

Välfärden står inför stora utmaningar. Rådslagsgruppen inleder därför sitt arbete till hösten med att formulera flera öppna, grundläggande frågor kring välfärden, dess innehåll och betydelse för samhällsutvecklingen.

Hur klarar vi att upprätthålla kvalitet och tillgänglighet med en demografisk utveckling som går mot en allt mer åldrande befolkning? Hur möter vi ökade förväntningar och krav på välfärdstjänsterna? Vilka välfärdssystem ger oss möjligheter och när hämmar de oss?

Viktiga perspektiv som ska genomsyra alla områden och fungera som en utgångspunkt i i arbetet är bland andra rättvisa och jämlikhet, rättigheter och skyldigheter, långsiktighet och flexibilitet, kopplingen till integration och jämställdhet, men också ekonomisk tillväxt.

Rådslagsgruppen kommer att föra en bred debatt både inom och utom partiet med aktiviteter runt om i landet, öppna möten, diskussioner på Internet och möjligheter för medborgare att ge sin syn på välfärdens framtid. Under hösten 2008 överlämnas resultatet av arbetet till den socialdemokratiska partistyrelsen.

2007-08-29 12:24