Rätten till heltid ska också gälla intraprenader

Under onsdagen fattade kommunfullmäktige beslut om en policy för intraprenader i Örebro kommun. Socialdemokraterna är positiva till beslutet. Redan under föregående mandatperiod initierade socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet arbetet med intraprenader.

- Det här är ett steg i rätt riktning, säger Carina Dahl. Det här ger större delaktighet och inflytande för personalen, vilket ger en bättre kommunal service för brukarna.

I kommunfullmäktige reserverade sig dock socialdemokraterna och vänsterpartiet till förmån för en formulering om heltider för personalen. Idag ska alla tjänster som ledigförklaras i Örebro kommun utannonseras som heltider. Den nya högerkoalitionen har medvetet stoppat denna satsning. Det gäller också i frågan om intraprenader.

- För oss är heltid en rättighet och deltid en möjlighet. Så måste det ju också vara i intraprenader, och det föreslog också, avslutar Carina Dahl.

 

2007-02-28 13:52