Regeringens budgetproposition – Vilka är vinnarna?

Regeringen har nu presenterat sin budgetproposition och man kan lätt urskilja vinnarna och förlorarna av den. Denna budget kommer slå hårdast mot de redan mest utsatta i samhället vilket kommer leda till att klyftorna i samhället kommer öka avsevärt. Vinnarna är de rikaste i samhället, med slopad fastighetsskatt kommer de som äger de villor som värderas högst vinna flera tiotusentals kr i månaden, samtidigt som deras villor fortsätter att öka i värde.

Är detta en rättvis politik som förs? Nej, detta är en politik som förs mot målet att öka klyftorna i samhället, skillnaden mellan fattiga och rika kommer att bli allt mer tydlig. Detta är inget samhälle jag vill leva i, jag vill leva i ett samhälle där vi bryr oss om varandra, där vi är solidariska och för en bra fördelningspolitik med målet att minska klyftorna i samhället.

Slopad fastighetsskatt och förmögenhetsskatt och hushållsnära tjänster gynnar endast en liten välbärgad klick i samhället. Denna regering tar från de fattiga och ger till de rika.

Regeringen har sänkt ersättningen på A-kassan vid arbetslöshet samtidigt som de har höjt avgiften för att vara med i A-kassan. De håller även nu på att utarbeta ett förslag om att man redan efter första dagen man bli arbetslös ska tvingas söka jobb i hela landet. Detta förslag kommer leda till osäkerhet och otrygghet hos befolkningen. För är det verkligen rätt att tvinga en familj att flytta runt om i landet och leta jobb? Vilken trygghet blir det för barnen att ryckas upp från kompisar och skola/förskola? Vill vi ha det som i USA, där arbetarfamiljer bor i husvagnar och åker runt mellan städer för att leta jobb?

Nej, jag vill ha ett samhälle där människor kan känna sig trygga samt känna en meningsfullhet med livet. Med en rättvis fördelningspolitik är detta möjligt! Ett maktskifte senaste år 2010 är ett måste för att vi ska kunna nå det samhället.

Linda Eriksson (s)
Ledamot i kommunfullmäktige

2007-04-23 10:33