Representantskap 26 november

 

Rapporter
Jonas Karlsson (s), oppositionsråd, berättade om vad som händer i Örebro kommun. För det första går kommunens ekonomi mycket bra. Trots ett kommande resultat på +300 miljoner kronor verkar inte mycket gå till reformer från högerkoalitionen. För det andra har arbetet för att utveckla de västra  stadsdelarna tagit stopp med högermajoriteten. Det första högerkoalitionen gjorde var dessutom att riva upp beslutet om att alla tjänster som utannonserades inom Örebro kommun ska vara heltidstjänster. Nu ser vi hur fler och fler tjänster blir deltider. Detta är högerpolitik, och något vi i opposition jobbar mot. Heltid en rättighet - deltid en möjlighet. Jonas Karlsson berättade också hur illa kommunledningen

Håkan Bergman (s), landstingsråd, berättade om att landstinget har antagit en ny folkhälsoplan. En viktig uppgift för landstinget är just folkhälsofrämjande uppgifter. Håkan Bergman redogjorde också för en viktig kunskapssatsning för att motverka fetma som landstinget inlett. Landstinget har också inlett en stor dialog om rehabiliteringen inom bland annat neurologiska sjukdomar. Patienter ska få chansen att komma till tals. Landstinget inleder också ett stort programarbete mot smärta. Smärtpatienter är en grupp som landstinget inte lyckats fånga upp särskilt bra.

Eva-Lena Jansson (s), riksdagsledamot, redogjorde att statens budget är stabil och att fler och fler får arbete. Trots detta har vi en impopulär moderatledd regering. Moderaterna har tagit negativa beslut, även om det går långsamt. Dock har statsminister Reinfeldt tydliggjort att förändringen ska fortgå - ett systemskifte som går lite långsammare verkar vara planen. En annan viktig fråga på riksplanet är vårdnadsbidraget - där maktkampen mellan folkpartiet och kristdemokraterna är tydlig. Statens skatter är nu sänkta med 80 miljarder kronor sedan valet, ett svårt slag för arbetslösa och sjuka.

Irén Lejegren (s), ordförande i regionstyrelsen, berättade om viktiga reformer i regionförbundet. Just nu jobbar regionförbundet för den nya transportmyndigheten i Örebro. I regionen är också flera olika utredningar nu också föremål för remissvarsskrivande. Bland annat handlar ett viktigt arbete om framtidens kombiterminaler och flygplatser.

Motioner
Representantskapet behandlade flera motioner under kvällen.

Representantskapet uppmanade kommunfullmäktigeledamöterna att ta intitativ för att öka kunskapen om samarbetet mellan skolan och idrottsföreningar. Dessutom finns en del resurser i det så kallade idrottslyftet, Örebro kommun borde stimulera sina skolor att jobba för ett närmare samarbetet med idrottsföreningar. Lena Baastad (s), oppositionsråd, berättade att de förtroendevalda i kommunen tagit initativ till en bred dialog med idrottsrörelsen under våren 2008. Initiativet kom från Wadköpings s-förening.

Representantskapet biföll en motion till distriktskongressen om utveckling av verksamhets- och beslutsformer för länsinvånarnas livsbetingelser inför framtiden. Initiativet kom från City S-förening.

Representantskapet biföll en motion om ett lokalt rådlsag angående invandrarpolitik. Initiativet kom bland annat Solationo, Tysslinge och Brickebacken.


Vad-tycker-du? om landstinget
Under mötet diskuterade alla deltagare under en timme om landstingets utmaningar och möjligheter. Kontakta din landstingspolitiker för att få veta mer!

Rådslagen - en rapport
Örebro kommun har en hög ambitionsnivå när det gäller rådslag berättade ombudsman Eva Ströman. Jobb (Eva-Lena Jansson), Välfärd (Peter Öhman), Vårt klimat (Jonas Karlsson) och Vår värld (Ingegerd Oberg). Allt material finns att få hos Elsa! Var uppmärksam på kallelser till rådslagsträffar! Våra svar till socialdemokraterna på riksplanet ska var inne den 25/1.

Ombud till partidistriktets förtroenderåd
Representantskapet beslutade att finna ett nytt sätt at nominera representanter till partiditriktets förtroenderåd.

Övriga frågor
Lars Bjurström (s), ordförande Asker-Lännäs s-föreninge, berättade om tidningen ETC som tänker göra en Örebroedition. Detta bygger på att 2000 personer tecknar sig för en prenumeration. 30 november görs en särskild provtidning. Under 7 december gör ETC en del aktiviteter i Örebro för att marknadsföra tidningen.


 

 

2007-11-26 23:27