Representantskapet 10 oktober

Det var ett bra tag sedan Roger Rådström fattade ordförandeklubban när han öppnade mötet på onsdagskvällen.

- Vi har lagt all energi på aktivitetsmånaden som vi genomförde i september, sa Roger Rådström.

Lena Baastad, oppositionsråd, inledde med att berätta om socialdemokraternas arbete i kommunen. Främst har arbetet handlat att lyfta fram flera hjärtefrågor som högerkoalitionen i Örebro prioritetat ned: satsningar på de västra stadsdelarna och utvecklingen av örebro som logistikstad.

Håkan Bergman, landstingsråd, berättade om landstingets tuffa arbete med att betala av lån, ett arbete som nu börjar ge effekt och stabilare ekonomi. I övrogt berättade Håkan Bergman att flera rapporter har pekat ut svagheter i vården i Örebro län. Landstinget hade nu flera analysgrupper som arbetar för att fördjupa och förbättra efter de resultat som framkommit. Särskilt viktig lyftes tillgängligheten i primärvården fram.

Ameer Sachet, riksdagsledamot berättade om den skuggbudget socialdemokraterna lagt i riksdagen. Viktigast är satsningar på att återställa högerns försämringar för sjuka och arbetslösa. Dessutom görs en rejäl skattesänkning för penisonärer.

Irén Lejegren, ordförande i regionförbundets styrelse, informerade om regionförbundets så viktiga arbete. Mycket handlar just nu om infrastruktur och kommande samarbeten i mälardalen. Men Irén Lejegren sa att de också arbetade för att skapa nya nätverk och fokusgrupper för att bättre kunna utveckla region Örebro.

Under kvällen diskuterades också motioner, skolrådslag och en ny gruppledare i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Ulrika Sandberg, politisk sekreterare, brättade om de rådslg som ska hållas unde råret i arbetarekommunens regi: minskade klyftor, äldreomsorg och miljö.

Här kan du se bilder från kvällen.

 

2007-10-10 20:09