Rundtur i Örebro visade behov av långsiktighet och stark allmännytta

 På lördagen bjöd socialdemokraterna intresserade örebroare på två rundturer med buss för att berätta om vad som är på gång, vad som nyligen gjorts och om planer som diskuteras. De som följde med var mycket nöjda med rundturen och fick del av en hel del nyheter som kommunalrådet Jonas Karlsson berättade om.

- Den här turen visar framförallt två saker: Dels att Örebro behöver en ledning som har en långsiktig idé om hur staden ska växa. En idé om hur man får stadsdelar med blandat boende, hur man minskar klyftorna och hur man gör staden mer attraktiv. Och dels att om detta ska vara möjligt krävs också ett starkt allmännyttigt bostadsbolag. Utan ÖBO hade exempelvis upprustningen av Markbacken aldrig varit möjlig, säger Jonas Karlsson, kommunalråd (s) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

- De frågor jag tycker örebroarna ska ställa till de borgerliga partierna är: vem ska rusta de stora stadsdelarna när de borgerliga partierna sålt ut en tredjedel av ÖBO? Hur tror de att man ska kunna få stadsdelar med blandat boende om det inte finns en starkt allmännytta som kan erbjuda lägenheter med låga hyror?

- Egentligen hinner man inte visa alla nya projekt på en timmes busstur, det pågår otroligt mycket överallt i Örebro just nu. Men på en timme hinner man få en bild av hur vi tänker när vi planerar för framtidens Örebro.

2006-09-09 19:51