(S) frågar örebroarna om skolan

Under 2008 förs en mängd samtal om hur skolan kan göras bättre. Alla örebroare bjuds in för att bidra med erfarenheter och synpunkter när Socialdemokraterna i Örebro formar sin framtida skolpolitik.

 

Socialdemokraterna i Örebro har påbörjat ett lokalt rådslag om skolan. Rådslaget pågår under hela 2008 och vänder sig både till medborgare och egna medlemmar. I rådslaget bjuder vi in brett till samtal om framtidens skolpolitik och vi försöker på olika sätt nå människor som kan och vill bidra.

 

Som ett led i det har Socialdemokraterna i Örebro tagit fram ett diskussionsmaterial med ett antal öppna och samtidigt grundläggande frågor om hur man ser på skolan och dess uppdrag. Varför har vi skolor? Vilka kunskaper och förmågor ska skolan ha och finns det en socialdemokratisk kunskapssyn? Det är några av de frågor som ställs i diskussionsunderlaget.

 

Dessa frågor kommer att diskuteras i många olika forum, här är några av de aktiviteter som kommer att genomföras:

 

1.      Arbetskamrater, föreningsmedlemmar, vänner eller grannar bjuds in för en stunds samtal. Socialdemokraterna tar med tårta, fruktkorg eller matig macka och lyssnar på diskussionerna.

2.      Socialdemokraterna ordnar öppna temamöten med intressanta forskare. Mötena annonseras på www.ettorebroforalla.se och i tidningar. (Några sådana möten har redan genomförts.)

3.      Alla kan anmäla sig till socialdemokraternas medborgarpanel och bli inbjuden till ett par diskussionstillfällen eller maila in sina synpunkter.

 

För mer information kontakta gärna:

Lena Baastad, oppositionsråd, 019-214007, lena.baastad@orebro.se

Ulrika Sandberg, politisk sekreterare, 019-214009, ulrika.a.sandberg@orebro.se

 

2008-02-19 13:57