SSU kräver jämställdhet - inte bara på pappret

SSU Örebro har valt en ny styrelse, med Rebar Ali som ordförande. Styrelsen utgörs av fem tjejer och tre killar. Det är åtta personer med olika viljor, drömmar och förhoppningar. Gemensamt är att de har tagit politisk ställning och valt att arbeta aktivt för det de tror på.

I en debattartikel i NA idag, den internationella kvinnodagen, skriver de att om de ses om 15 år igen har troligen tre av dem cirka 17 procent högre lön än de andra fem. Tre har högre positioner och mer inflytande i sitt arbete. Kanske har de hunnit skaffa barn. Fem av dem tar då ut 80 procent av föräldraledigheten. Fem av dem tar större ansvar för hem och barn samtdigt som det är troligt att de har ett jobb inom offentlig sektor.

SSU i Örebro har tagit ställning för en delad föräldraförsäkring, med motivet att det är hög tid att ruska om i föreställningen att kvinnor skulle vara bättre lämpade att ta hand om barn. Ofta pratas det om föräldras rätt att välja, men SSU Örebro menar att det valet inte alls är jämställt mellan män och kvinnor. De tror också att en delad föräldraförsäkring skulle ha en positiv effekt för lönerna.

SSU Örebro tror att människan föds lika men formas av samhällets förväntningar till kvinnor och män. Vi tvingas in i en könsmaktsordning där männen är normen och kvinnan det avvikande.

Feminsm är ingen kvinnofråga, menar SSU Örebro. Det är en politisk fråga. Lika lön för lika arbete, och fler kvinnor på ledande positioner ser de som ett självklart mål. De kräver jämställdhet i verkligheten, och inte bara på pappret.

De avslutar debattartikeln med:

"Samhället är som ett trädgårdsland fyllt av maskrosor. Man kan rensa där och vara nöjd för stunden, men rötterna sitter djupt och snart är ogräset tillbaka igen. På samma sätt är det med ojämställdheten. För att kunna dra upp maskrosorna med rötterna krävs förenade krafter. Det blir ingen ändring om vi inte arbetar tillsammans. När vi åtta ses om 15 år igen hoppas vi att de flesta maskrosorna redan är uppdragna. Kanske inte alla, det vore mycket begärt, men vi vill se att både män och kvinnor tar lika del i arbetet.

 

Rebar Ali
Alesia Goncharik
Stefan Narancic
Sandra Wilén
Frida Boson
Maja Gullberg
Caroline Karlsson
Alexander Hopman Lilja

SSU Örebro

2007-03-08 09:29