Samling för att utveckla Kilsbergen

Örebro kommun måste ta ledningen i skapandet av en långsiktig vision för Kilsbergens utveckling – och örebroarna bör bjudas in för att delta. Det menar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som på måndagen diskuterade Kilsbergens utveckling med några föreningar som är aktiva i området.

 

- Vi hoppas att det här kan bli starten för en ny offensiv för Kilsbergen. Kilsbergen är unikt och vi borde samla alla krafter för att skapa en långsiktig utveckling för området – precis som skett kring Å-staden. Örebro kommun bör fungera som lokomotivet i ett brett arbete där örebroarna, föreningarna och alla andra intresserade deltar. Så sa Eva Marcusdotter när hon hälsade representanter för Garphyttans IF, Kilsbergens Hembygdsförening och Kilsbergsfrämjandet välkomna till den träff som på måndagen hölls i SM-stugan i Ånnaboda.

 Eva Marcusdotter är ledamot (s) i Kilsbergen AB och en av de tre undertecknarna till den motion om Kilsbergens utveckling som på måndagen diskuterades med några av de föreningar som är mest aktiva i området. Övriga undertecknare till motionen är Alaa Idris, andre vice ordförande (s) i Fritids- och turismnämnden och Marie Wirde, presidieledamot (v) i Programnämnd Samhällsbyggnad.

 - Det finns många viktiga aspekter på Kilsbergen som inte är tillräckligt tydliga idag, bland annat måste vi bättre lyfta fram kulturhistoriska värden: de första bosättningarna, torpruiner, kolbottnar, industrimuseum och mycket annat. Ånnaboda kan vara utgångspunkten som gör att fler tar del av dessa delar av området. Dessutom borde vi satsa mer på att utveckla kulturstigar, estetisk konst och upplevelser av olika slag, sa Marie Wirde (v).

 Syftet med mötet med föreningarna var att få in synpunkter på en motion om att utveckla Kilsbergen som rekreationsområde, som besöksmål och som upptäcktsplats för barn och ungdomar.

 - För några veckor skrevs det om hur tjejer från Vivalla testade skidåkning för första gången. Egentligen borde inte sådant vara så annorlunda – många fler måste hitta till Kilsbergen och uppleva både naturen och de idrotter man kan ägna sig åt. Kommunen borde avsätta pengar för att tillsammans med föreningarna nå nya grupper, via fritidsgårdar, skolor och via föreningslivet, sa Alaa Idris (s).

 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet menar att det finns en stor potential hos Kilsbergen och att alltför lite gjorts för att utveckla den potentialen. Det bör gå att göra väldigt mycket och få synliga och rejäla resultat med relativt små insatser och ekonomiska medel, precis som skedde med Å-stadsprojektet.

 Det arbete med Åstaden Örebro som inleddes 1994 och fortfarande pågår, kan tjäna som ett gott exempel på metodik – årliga, uthålliga insatser med flera aktörer och finansiärer utifrån en långsiktig vision. Därför föreslår Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att Örebro kommun initiativ till ett utvecklingsarbete ”Visioner för Kilsbergen” och avsätter medel i de närmaste årens budgetarbete.

 I ett ”räkneexempel” presenterades en rad idéer på möjliga satsningar som exempelvis att förbättra leder, spår, lägerplatser, badplatser, naturcamping och att förbättra SM-stugan men också att utveckla informations- och mottagarservice och att nå nya målgrupper.

 

2008-03-17 15:51