Sämre betyg för nyföretagandet i Örebro

 

Örebro kommun är fortfarande långt ned på Svenskt Näringslivs ranking, och det finns uppenbara problem i den näringslivspolitik som kommunledningen driver. Exempelvis sjunker nyföretagandet som en sten i rankingen.

 

- Trots det arbete som inleddes under föregående mandatperiod hamnar Örebro kommun långt ned i rankningen. Placeringen visar tydligt att vi har oerhört mycket kvar att göra, säger Jonas Karlsson (S).

 

- Det är ett stort problem att Örebro kommun får så dåligt betyg runt nyföretagande. Tyvärr ger det en bild av kommunledningens förda politik. Kommunledningen har exempelvis stoppat ett långt gånget projekt för att stödja nystartade företag som arbetats fram tillsammans med Startcentrum, säger Jonas Karlsson (S).

 

- Jag blir orolig över kommunledningens ovilja att lyssna på den kritik som finns från många företagare som upplever att de inte får besked, att beslut dras i långbänk och att kommunens intresse för viktiga projekt är svalt. Precis som tidigare gäller det att det krävs handling för att förbättra näringslivsklimatet. Tjusiga uttalanden och storstilade programförklaringar ger vare sig fler jobb eller bättre tillväxt i Örebro, säger Jonas Karlsson (S).

 

- Jag hoppas att kommunledningen inser att det är ett gemensamt ansvar att förbättra näringslivsklimatet. Det behövs en bred förankring som håller över tid. Dagens situation kan varken opposition eller majoritet kan vara nöjda med, avslutar Jonas Karlsson (S).

 

För kommentarer och intervjuer kontakta

Jonas Karlsson, oppositionsråd (s), 076-551 40 03

 

2008-05-12 12:47