Satsa på läxhjälp och skollokaler

När programnämnd Barn och Utbildning under torsdagen behandlar budget för 2008 kommer socialdemokraterna och vänsterpartiet presentera sin budget med särskilda satsningar på barn och ungdomar för en minskad segregation och minskade klyftor. Vi vill ge alla barn och ungdomar goda möjligheter att växa och utvecklas, för ett hållbart Örebro. Därför kommer vi bland annat att föreslå att 5 miljoner avsätts för att rusta upp Oxhageskolan.

-Vi vill fortsätta den generella upprustningen av våra skolor och idag håller inte Oxhageskolan den lokalstandard som vi önskar, därför avsätter vi 5 miljoner i budgeten, säger Mussie Ephrem (v)

Socialdemokraterna och vänsterpartiet fortsätter sin satsning på läxhjälp i skolan för att erbjuda alla barn det stöd som behövs, och avsätter 5 miljoner i budgeten för att alla grundskolor i Örebro kommun ska erbjuda organiserad läxhjälp efter behov.

- Vi vet att det ser väldigt olika ut vilket stöd som barn och ungdomar kan få hemma i skolarbetet. Och vi vet att det i stor utsträckning påverkar hur barnen lyckas i skolan. Om fler kan få ett bra stöd i skolarbetet, så kan fler barn lära sig mer. Därför avsätter vi 5 miljoner kronor i vår budget till det, säger Lena Baastad (s).

I veckan meddelade majoriteten att de vill satsa 2 miljoner för att stärka profilerna på två av kommunens skolor. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill att skolor ska samverka med varandra snarare än konkurrera. För att stimulera samarbete mellan skolor och minska segregationen i Örebro avsätter vi ytterligare 1,5 miljoner kronor.

- Jag tycker att det är viktigt att engagemang och intressen tillvaratas i skolan men det är också viktigt att kommunens skolor samarbetar med varandra och ser alla barn och unga i Örebro som ett gemensamt ansvar. Därför avsätter vi särskilda pengar till ett ökat samarbete mellan skolor, fortsätter Lena Baastad, socialdemokratiskt oppositionsråd.

Idag har inte alla elever och föräldrar tillgång till alla de skolor som finns inom Örebro kommun. Det finns skolor som inte är tillgängliga för personer med funktionshinder. För att uppnå att den fysiska miljön är anpassad för både elever, föräldrar och personal så avsätter socialdemokraterna och vänsterpartiet 1 miljon för ökad tillgänglighet i våra skolor.

-Att alla skolor inte är tillgängliga för de med funktionshinder gör att elever blir begränsade i sitt skolval och att funktionshindrade föräldrar hindras från att aktivt delta i sitt barns skolgång, så vill vi inte ha det och därför satsar vi ytterligare 1 miljon på tillgängligheten i skolan, avslutar Mussie Ephrem (v).

Socialdemokraterna och vänsterpartiet presenterar sitt budgetförslag för Barn och Utbildning till mötet på torsdagen. Förutom ovanstående mål finns flera konkreta satsningar inom förskolan och skolan.

2007-12-06 14:32