Se upp med farliga tillsatser!

Det var under ett gemensamt arrangemang mellan Socialdemokraterna och LO som Åsa Westlund besökte Örebro.

Det blev en intressant och kanske oroande diskussion om utvecklingen inom livsmedelsindustrin. Fler och fler tillsatser används, och fler och fler kemikalier används i de produkter vi köper.

Åsa Westlund berättade hur hon och andra Socialdemokrater i Europa försökte hitta vägar att få bort farliga ämnen från produkterna i våra butiker, och hon redogjorde för hur hon ville att konsumenterna lättare ska göra bra val för sin hälsa och vår miljö.

Du kan läsa mer på Åsa Westlunds hemsida.

2008-05-15 16:07