Seg kommunledning kostar

Senfärdigheten från kommunledningen har drabbat ÖSK bandy ekonomiskt. Nu ställer de krav på ersättning från Örebro kommun på 242 000 kronor, utöver de 50 000 kronor som de redan har fått.

 - Vi socialdemokrater har under hela året drivit på att det måste ske nödvändiga investeringar i Vinterstadion för att inte säsongen för ÖSK bandy skulle drabbas. Staffan Werme, fp, har tidigare menat att ÖSK inte skulle påverkas i så stor utsträckning, men nu står det klart att de har gjort det, säger Alaa Idris, andre vice ordförande i fritids- och turistnämnden.

- Redan nu har ÖSK bandy krävt 242 000 kronor i ersättning från Örebro kommun. ÖSK bandy har dessutom sagt sig vilja ha ytterligare ersättning för minskade sponsorintäkter. Det är krav som jag redan har frågat om i kommunfullmäktige, säger Alaa Idris.

- Jag tycker det är tråkigt att högerkoalitionen inte velat lyssna på oss under våren. Hade de satsat på Vinterstadion redan i december 2006 när vi först påpekade behoven hade detta inte behövts, avslutar Alaa Idris.

2007-12-11 11:46