Senfärdig kommunledning drabbar ÖSK Bandy

På grund av att kommunledningen lät bli att fatta beslut om investeringsbudget riskerar ÖSK Bandy stå utan is när bandyallsvenskan inleds.

Under sitt sammanträde 17 januari fattade Fastighetsnämnden beslut om att påbörja byggnationen av en ny maskinhall för placering av nya kylmaskiner.

Socialdemokraterna påpekade i flera nämnder och i kommunfullmäktige att det fanns ett problem. Eftersom den politiska majoriteten inte hade fattat beslut om pengar till investeringen, så riskerade hela projektet att försenas.

Högermajoriteten i kommunen förhalade investeringsbudgeten ända till april 2007.

Detta trots att oppositionen gjorde upprepade påstötningar om att avsaknad av investeringsbeslut skulle kunna drabba Vinterstadion, och i förlängningen även ÖSK bandys verksamhet.

I ett interpellationssvar i januari 2007 avfärdade Staffan Werme oppositionens farhågor och menade att handläggningen inte skulle försena projektet.

- Vi socialdemokraterna var oroliga för att kommunledningens bristande förmåga att fatta beslut om viktiga investeringar skulle leda till förseningar. Nu får vi tyvärr våra farhågor bekräftade, säger Alaa Idris, socialdemokrat och 2:e vice ordförande i Fritids- och turistnämnden.

 

Här kan du läsa interpellationen från Fisun Yavas från januari 2007

2007-08-17 13:15