Sista mötet med gänget

Torgny Larsson (s) öppnar det sista mötet.

Det var säkerligen med blandade känslor som fullmäktige sammanträdde en sista gång innan det nyvalda fullmäktige påbörjar sin tjänstgöring i november. Det är troligtvis vemodig känsla när partierna närmar sig en ny mandatperiod, särskilt som socialdemokraterna och vänsterpartiet går i opposition. Flera ledamöter lämnar sina uppdrag och kommer att avtackas under den avslutande middagen på onsdagen. Men också här är det på sin plats att tacka för deras insats: Tack!

Så här ser den nya fullmäktigegruppen ut:

Alaa Idris
Allan Armaghan
Ameer Sachet
Arne Bergqvist
Björn Sundin
Carina Dahl
Dennis Begic
Emma Lidell
Eva-Lena Jansson
Eva Marcusdotter
Fisun Yavas
Hans Boskär
Ingegerd Oberg
Inger Carlsson
Irén Lejegren
Jan Zetterqvist
Jonas Karlsson
Lars-Erik Soting
Lena Baastad
Lena Beime
Margareta Johansson
Mats Sjöström
Peter Dahlgren
Roger Andersson
Torgny Larsson

Här kommer fler bilder från dagens möte i Badhuset (Rådhuset är under renovering).

 

 

2006-10-18 14:04