Ska en sjuåring få betyg i Örebro?

Interpellation till kommunfullmäktige 28/2-07.


Skolminister Jan Björklund (fp) vill att alla skolor ska få ge betygsliknande omdömen redan från första klass. Enligt skolministern ska det vara upp till varje kommun och skola att själva avgöra om hur utformningen ska ske av betygsliknande omdömen.

Vi socialdemokrater tror inte att kvaliteten i skolan blir bättre bara för att vi betygssätter barn redan från första klass. Vi tror dessutom att det är ganska så svårt för en sjuåring att skilja på om betyget sätts på mig som person eller på mina kunskaper. Det gör att många barn kan känna en stor osäkerhet och inte klarar att prestera sitt bästa. Vi tror att trygga barn klarar mer och att det inte finns någon sjuåring som blir bättre av att stämplas som underkänd.

Sedan 2006 är det lag på att alla barn, redan från första klass, ska ha en individuell utvecklingsplan som ska utarbetas tillsammans i en dialog mellan elev, lärare och föräldrar. Planen ska vara framåtsyftande och stärka det positiva hos barnet. Dessa kan användas som ett redskap för att utveckla barnen – inte för att stämpla dem med ett visst omdöme.

Lennart Bondeson har vid ett flertal tillfällen uttalat sig skeptiskt om införandet av betygsliknande omdömen från första klass. Trots detta så står det i majoritetens budgetskrivning att det ska finnas ”utvecklingssamtal med nedskrivna omdömen samt individuella utvecklingsplaner på alla skolor.”

Med anledning av detta vill jag fråga det ansvarige kommunalrådet Lennart Bondeson (kd):

- Kommer det att införas betygsliknande omdömen i Örebro?
- Om ja, från vilken årskurs?

Lena Baastad (s)

2007-02-14 17:07