Ska vi inte ha kvar någon allmännytta alls i vårt land?

En utsåld allmännytta är i princip omöjlig att återskapa. Det kapital som svenska folket gemensamt investerat i bostäder som byggts för att tillgodose kommunernas invånare ska realiseras bort.


Borgerliga politiker betraktar de allmännyttiga bostadsbolagen som något som bidrar till en osund marknad. Därmed blir det fritt fram att sälja ut stora bostadsbestånd inom allmännyttan. Att kommunala bolag äger allmännyttan är en medveten strategi för att uppnå en social och rättvis bostadspolitik.


Den kommunala allmännyttan utgör en motvikt till det privata ägandet. Bruksvärdesprincipen är viktig eftersom den förhindrar att privata fastighetsägare tar ut oskäliga hyror. 

Hyresgästföreningens möjlighet att påverka och bevaka hyressättningen kommer att minska med regeringens bostadspolitik. Regeringens beslut att fasa ut räntebidragen och slopa investeringsstödet, leder ofrånkomligen till högre hyror i nyproducerade lägenheter. Byggandet av nya hyresrätter kommer att sjunka till en mycket låg nivå. Priserna på befintligt bestånd kommer automatiskt att öka.


Enligt Boverkets analys av de bostäder som har producerats sedan 2002 skulle 70 % inte ha byggts utan det investeringsstöd som den socialdemokratiska regeringen införde.


Alliansen vill få till stånd ett systemskifte av bostadspolitisken, där förändringarna kommer att slå hårt och skoningslöst bl.a. mot ungdomar och studenter som inte hunnit etablera sig på bostadsmarknaden.


Den borgerliga attacken mot studenters möjlighet att få ett eget boende hämmar utvecklingen och gör det svårare för studenter att få ekonomin att gå ihop. Alla studenter har inte rika föräldrar, och alla studenter har heller inte möjlighet att ”ta ett jobb till”. Därför är beslutet om borttagandet av stödet till studentbostäder fel väg att gå och leder till högre hyror och färre bostäder, för den gruppen brukare, liksom låginkomsttagare. 

Det förvånar inte att den moderatledda regeringen som har gått till val på att få bort utanförskapet, inte kommer med ett enda konkret förslag på hur rätten till bostad ska stärkas, utan i stället satsar man på att genomföra en gigantisk skattesänkning som gynnar framför allt de rika med höga inkomster.


Konsekvenserna av borgarnas bostadspolitik kommer att bli försämrade möjligheter till billiga hyresrätter liksom ökad bostadssegregation genom utförsäljning. Människor som inte har råd att köpa eller hyra en bostad till marknadspriser tvingas till boende i förslummade och segregerade områden. Vi socialdemokrater står för en social bostadspolitik. Att ha en bra bostad till rimlig kostnad och i trygg miljö är en rättighet.

Boendet skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Boendet ska inte vara en handelsvara som man kan göra sig oskälig vinst på.


Olika upplåtelseformer som bostadsrätt och kooperativt ägande ska finnas, gärna i blandad form. Bostadspolitiken måste vara stabil och långsiktig, utformad med hänsyn till människors inkomster, villkor och behov. Alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Bostadspolitiken är en viktig hörnsten i kampen för ett solidariskt samhälle.

Ameer Sachet (s) riksdagsledamot Örebro

2006-11-13 17:12