Skapa bemötandeguide

Förbättra Örebro kommuns bemötande av människor med funktionsnedsättning genom att ta fram en bemötandeguide, det föreslår Socialdemokraterna i Örebro.

- Att leva med en funktionsnedsättning innebär i sig svårigheter, men när man dessutom möts av andra på ett dåligt sätt är det både kränkande och i värsta fall diskriminerande. Det finns mycket okunskap bland människor och en bemötandeguide kan åtgärda det, säger Carina Dahl, oppositionsråd (S).

Karlskoga lasarett har tagit fram en bemötandeguide som gäller för personalen där. Guiden är en vägledning för all personal när de möter en människa med funktionsnedsättning. Guiden innehåller kortfattad fakta och information om olika funktionsnedsättningar, hur man kan förbättra tillgängligheten och ger råd i mötet med personer med funktionsnedsättningar. Socialdemokraterna lägger därför en motion i kommunfullmäktige om att Örebro kommun ska ta fram en sådan bemötandeguide som ska gälla för all personal i kommunen.

- År 2010 ska samhället vara fullt tillgängligt för alla människor med olika funktionsnedsättningar. För att kunna åstadkomma detta krävs inte bara fysiska åtgärder i ute- och innemiljö, utan även att människors bemötande förbättras så att människor med funktionsnedsättningar inte diskrimineras, avslutar Carina Dahl (S).

2008-02-26 11:33