Socialdemokraterna: Bygg friidrottshallen!

För Socialdemokraterna i Vivalla är beslutet obegripligt:

"Anser inte den nya majoriteten att de stora stadsdelar ska prioriteras längre? Vi vet att Örebros stora stadsdelar har vissa problem, med bland annat hög arbetslöshet och ett lågt valdeltagande. Vi hävdar dock att förutsättningarna inte tas tillvara på fullt ut. Genom att placera friidrottshallen i Vivalla skulle ungdomarna i Vivalla kunna få tillgång till en helt ny verksamhet, samtidigt som ungdomar från resten av Örebro fick se den verkliga bilden av Vivalla som aldrig kommer fram i media." skriver Jan Zetterqvist.

En friidrottshall nära Vivallaskolan kan vara ett lyft även för skolan, då det möjliggör friidrottsklasser och profiler. Dessutom skulle en friidrottshall i Vivalla vara integrerade, menar Jan Zetterqvist: "Ungdomarna här behöver saker att göra på fritiden, och få saker är så integrerade som idrott där alla tävlar efter samma regler och förutsättningar. Friidrott är också en ganska billig sport, så vår förhoppning är att många i Vivalla kan börja friidrotta."

Ett annat tankespår skulle kunna vara ett friidrotts-fritidshem i Vivalla. En fritidsverksamhet på eftermiddagarna som ur folkhälsosynpunkt vore oerhört positiv skulle ge flera bra effekter på skolresultat, demokratiutveckling och inte minst jämställdhet, tror Jan Zetterqvist.

Socialdemokraterna i Vivalla kräver att den borgerliga majoriteten orkar se till helheten och se till vad som är bäst för friidrotten (en ny och fin hall) och samtidigt ett lyft för en stor stadsdel. En ny hall kan bli en del i ett långsiktigt arbete att höja Vivallas status i Örebroarnas ögon.

"Vi som bor här vet hur bra Vivalla är. Det är dags att fler får veta det." avslutar Jan Zetterqvist.

2006-11-13 10:18