Socialdemokraterna kommenterar bråket i Vivalla

Socialdemokraterna kommenterar bråket i Vivalla

Det är med oro vi nu möter den bild som sprids av Vivalla. Även om vi ännu inte vet tillräckligt om vad som ligger bakom oroligheterna i Vivalla på torsdagskvällen så förstärker de vår oro för att klyftorna i Örebro tycks öka.

Möjligheterna till utveckling och att förverkliga sina idéer och önskningar skiljer sig mellan människor och mellan stadsdelar i Örebro. Att minska klyftorna är ett gemensamt ansvar och vi kan bara konstatera att tidigare åtgärder inte räckt till, även om vårt mål hela tiden varit att minska klyftorna.

Vi har alla ett ansvar för att enskilda händelser, som oroligheterna i Vivalla, inte används som politiska slagträn. Det som behövs är kraftsamling och ledarskap. Inte handlingsförlamning och beskyllningar om skuld.

Socialdemokraterna har lagt förslag men vårt arbete för att minska klyftorna måste fortsätta. Därför kommer socialdemokraterna i Örebro att inleda ett rådslag med syfte att skapa en ny politik för minskade klyftor.

Vi vill söka breda politiska lösningar. Vi försöker få gehör för en fortsatt kraftsamling i de västra stadsdelarna. Vi har fått igenom vårt krav att Örebro kommun ska utarbeta en utvecklingsplan för de västra stadsdelarna. Vi hoppas att ett brett och gemensamt arbete kan fortsätta i Örebro.

 

Jonas Karlsson (s)           Carina Dahl (s)
Oppositionsråd                 Oppositionsråd

2007-09-07 14:27