Socialdemokraterna och vänsterpartiet kräver fortsatta heltider

När programnämnd Social välfärd på onsdagen behandlar budget för 2007 kommer socialdemokraterna och vänsterpartiet att föreslå att det även i fortsättningen ska slås fast att personalen har rätt till inflytande och till heltidstjänster. Oppositionspartierna accepterar inte att de målen tas bort, vilket den nya majoriteten vill, och kommer att yrka på att de läggs till budgeten, om oppositionens budgetförslag faller.

- Vi tror att fler än socialdemokraterna och vänsterpartiet tycker att det är viktigt med personalens arbetsvillkor, säger Carina Dahl, socialdemokratiskt kommunalråd. Varför tycker högerkoalitionen att det inte längre är ett prioriterat mål att få ner sjukskrivningarna bland personalen?, undrar Carina Dahl.

Den budget som den nya politiska majoriteten i Örebro presenterar för Social välfärd saknar flera viktiga mål. Det menar Carina Dahl (s) och Murad Artin (v), när de läser borgarnas budgethandling. Förutom målet att få mer sjukskrivningstalet, som var en prioriterad fråga för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet under förra mandatperioden, saknar den borgerliga budgeten målet om personalinflytande, samt rätten till heltider. Ett annat mål som är borta är att andelen ekonomiskt utsatta familjer med barn ska minska.

- Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill utjämna osakliga löneskillnader. Detta är särskilt viktigt inom programnämnd Social välfärd, som är kraftigt kvinnodominerad. Vi vill att Örebro kommun ska vara en av de tio mest jämställda kommunerna i landet säger vänsterpartiets kommunalråd Murad Artin. Högerkoalitionen saknar en jämställdhetsprägel på sina prioriterade mål och har en mycket låg ambition när det gäller jämställdhet. Deras politik leder till att klyftorna och orättvisorna mellan män och kvinnor ökar,  menar Murad Artin (v).

Socialdemokraterna och vänsterpartiet presenterar sitt budgetförslag för Social välfärd till mötet på onsdagen. Förutom ovanstående mål finns ett antal konkreta satsningar inom äldreomsorgen och för minskade klyftor.

 

2007-02-06 Socialdemokraterna och vänsterpartiet i Örebro

Carina Dahl, kommunalråd (s), 070-347 88 53
Murad Artin, kommunalråd (v), 070-376 03 98

John Johansson, politisk sekreterare (s), 070-241 36 16
Hans Blomberg, politisk sekreterare (v), 070-620 09 85

2007-02-06 16:36