Socialdemokraterna och vänsterpartiet kräver satsning på läxhjälp och mer resurser till förskolan

När programnämnd Barn och Utbildning på torsdagen behandlar budget för 2007 kommer socialdemokraterna och vänsterpartiet att föreslå att fem miljoner kronor avsätts till läxhjälp i skolan.

- Det stöd som barn kan få hemma skiljer sig åt. Om fler kan få stöd med den del av skolarbetet som görs hemma så får fler bättre förutsättningar att klara skolgången, säger Lena Baastad (s).

Under förra mandatperioden gjordes stora satsningar på förskolan i Örebro. I majoritetens budget finns 13,2 miljoner kronor mer avsatt för förskolan. Detta innebär att den kvalitet finns just nu inte kan bibehållas. Därför riktas ytterligare 5 miljoner kronor till kvalitetsökningar i förskolan.

- Jag vill ha en förskola där lärande och omsorg går hand i hand, för att klara det så måste det till mer resurser, säger Lena Basstad (s). 

Språket har stor betydelse för barns kunskapsinhämtande. Ett barns språk är grunden för dess fortsatta läs- och skrivutveckling. Det är särskilt viktigt för barn under sex år att få tillgång till modersmålsstöd, likväl som svenska språket, för att utveckla flerspråkighet.

-Barn som har tillgång till sitt eget modersmål har lättare att lära sig, Därför är det olyckligt att högerkoalitionen inte vill satsa mer pengar på modersmålstöd i förskolan, menar Mussie Ephrem (v).

Socialdemokraterna och vänsterpartiet presenterar sitt budgetförslag för Barn och Utbildning till mötet på torsdagen. Förutom ovanstående mål finns ett antal konkreta satsningar inom förskolan och skolan.

Klicka här för att läsa budgeten för Barn och utbildning

2007-02-08 14:11