Socialdemokraterna vill ha bättre väg- och fastighetsunderhåll

Örebro kommun gör 2006 ett mycket starkt ekonomiskt resultat, med ett överskott på nästan 300 miljoner kronor. Det innebär att kommunen nu uppfyller balanskravet, och kan avsätta extra pengar för framtida pensioner.

- Att den förra kommunledningen lämnar över en sådan stark ekonomi är ett önskeläge för den nya majoriteten, säger Jonas Karlsson, kommunalråd (s) i en kommentar. Örebro och Sverige går väldigt bra, och nu ser vi resultatet av en ansvarsfull politik från den förra kommunledningen.

Samtidigt menar Jonas Karlsson att det finns verksamheter har fått stå tillbaka när kommunen hade sämre med pengar. Framförallt pekar han på underhållet av vägar och fastigheter.

- Vi vill att en del av det stora överskott som kommunen gjorde 2006 avsätts till underhåll av vägar och fastigheter. Det är bra för verksamheterna, för kommunens ekonomi och ett klokt sätt att hantera överskottet, säger Jonas Karlsson.

Socialdemokraterna lägger en motion till kommunfullmäktige på onsdag där man föreslår cirka 10 miljoner kronor vardera i engångssatsningar till ökat underhåll för fastigheter och vägar.

2007-02-26 14:46