Socialdemokraterna vill ha ett motionsspår för alla i Örebro

Örebro kommun har många vackra motionsspår där det är självklart för de flesta människor att kunna ta en promenad eller löprunda. Många av spåren är dock svårtillgängliga för personer med någon form av rörelsehinder. Därför lägger Socialdemokraterna i Örebro en motion om att skapa ett motionsspår som är anpassat för funktionshindrade och äldre. Idén väcktes i det Kommunala handikapprådet från representanter från handikapprörelsen.

Det är Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, HLR, som har ett koncept med ett motionsspår som uppfyller de krav som ställs för att spåret ska vara så tillgängligt som möjligt. Om spåret uppfyller de kriterier som HLR ställer får spåret kallas ”Hälsans Stig”. Förutom att underlaget bör vara asfalt eller hårt grus, är det viktigt att spåret inte innehåller några kraftiga backar, att vägen är bred och att man kan starta och sluta på flera platser.

- Jag tycker att det vore toppen om vi kunde få en ”Hälsans Stig” i Örebro. Idag saknar många människor med funktionshinder ett motionsspår som är anpassat efter deras behov, och det är inte acceptabelt, säger Carina Dahl, socialdemokratiskt kommunalråd.

Att upprätta en ”Hälsans Stig” på fyra kilometer kan kosta omkring 25 000 – 50 000 kronor och ta från 3-6 månader från beslut till invigning.

- Det handlar egentligen inte om några pengar alls, och för väldigt många personer kan en ”Hälsans Stig” göra stor nytta. Därför vill vi att Tekniska nämnden skyndsamt får i uppdrag att se vilket av våra tillgängliga motionsspår som enklast och billigast kan anpassas till en ”Hälsans Stig”, avslutar Carina Dahl.

Här kan du läsa motionen i sin helhet.

2007-01-31 14:13