Socialdemokraterna vill utreda de höga avgifterna för hemsjukvård

Drygt 1600 kronor får vissa äldre i Örebro betala varje månad för sjukvård i hemmet, medan kostnaderna i andra delar av landet är betydligt lägre. Socialdemokraterna tycker att skillnaderna är orimliga, och föreslår nu att kommunen ser över sina avgifter.

- När kommunen tog över hemsjukvården från landstinget tyckte vi att det var vettigt att samma högkostnadsskydd gällde här som för kommunens hemtjänst. För de allra flesta av dem som hade hemtjänstinsatser innebar det att hemsjukvården blev billig eller rent utav gratis. Då visste vi inte att avgifterna varierade så oerhört mycket i landet, så därför tycker vi att det behövs en utredning på hur avgifterna kan bli mer lika dem i andra delar av landet, säger Carina Dahl, oppositionsråd (s) med ansvar för Social välfärd.

Socialdemokraterna har skrivit en motion till kommunfullmäktige i Örebro som begär en utredning av ett mer rättvist avgiftssystem. Den hänvisar till landstingets högkostnadsskydd, men också till hur avgifterna ser ut i andra kommuner i Sverige.

- Det är uppenbart att människor betalar en dyrare avgift i Örebro än i flera andra svenska städer, och det är inte rättvist. Givetvis måste vi titta på vad det kostar för kommunen att sänka avgifterna, men den nuvarande nivån är helt klart inte bra, avslutar Björn Sundin, socialdemokratisk talesman för äldrefrågor.

2007-09-26 11:00