Socialdemokraterna vill utveckla handelsstaden Örebro

Genom en lång rad åtgärder vill socialdemokraterna att Örebro blir en bättre handelsstad. Förslagen presenteras i en gemensam motion med vänsterpartiet till kommunfullmäktige på onsdagen.

- Vi har en vision att Örebro ska vara en så attraktiv handelsplats att örebroarna köper sina produkter här. Det innebär vinster, både miljömässigt, för sysselsättningen och för affärerna här i kommunen, säger Jonas Karlsson, kommunalråd (s).

Motionen pekar på flera åtgärder som bör vidtas för att öka Örebros attraktivitet som handelsstad.

- Det måste bli enklare att parkera i innerstaden. Vi vill därför ha ett elektroniskt hänvisningssystem som visar på var det finns lediga parkeringsplatser, samtidigt som antalet parkeringsplatser i city behöver bli fler, säger Jonas Karlsson. Dessutom vill vi göra centrum ännu vackrare, genom att förstärka underhåll och städning, samt öka den konstnärliga utsmyckningen.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill att kommunen tar fram en handlingsplan för att utveckla Örebro som handelsstad, och att arbetet påbörjas tillsammans med fastighetsägare och handlare.

2007-02-27 15:35