Socialdemokraternas budgetmotion: Alla ska med - inte bara några.

Idag presenterade socialdemokraterna sin budgetmotion. Politiken syftar till fler jobb och
minskade klyftor till skillnad från regeringens budget som kommer att leda till ökade
orättvisor och ökad öppen arbetslöshet.

Här kan du läsa budgetmotionen i sin helhet.
Här kan du läsa ett pressmeddelande om budgetmotionen.
Här kan du läsa vad budgetmotionen innebär för Örebro län.

2006-10-27 11:18