Werme måste ta ansvar när jobben försvinner

Högerkoalitionen i Örebro har i praktiken agerat så att TNT och två tredjedelar av fraktverksamheten på flygplatsen flyttar från Örebro. Därmed går Örebro miste om många jobb, nu och i framtiden.

 

 

- Redan i våras hotade TNT med att flytta när man inte fick möjlighet att bygga ut verksamheten i Örebro. Nu ser vi vad kommunledningens senfärdighet leder till: TNT flyttar istället för att skriva ett 10-årsavtal och fördubbla sin verksamhet i Örebro, säger Jonas Karlsson, oppositionsledare (s).

 

- Konsekvenserna för flygplatsen är allvarliga men vad som är ännu värre är att många jobb i Örebro riskerar att försvinna. Redan nu får vi signaler om att företagsetableringar gått om intet på grund av osäkerheten kring bland annat fraktverksamheten och flygplatsen, säger Jonas Karlsson.

 

- Tyvärr verkar listan på arbetstillfällen som Örebro går miste om på grund av kommunledningens långbänkar och handlingsförlamning aldrig ta slut. Det är dags att Staffan Werme och hans koalition tar ansvar för sitt agerande, säger Jonas Karlsson.

2008-08-19 10:35