Stöd idrotten

 
Socialdemokraterna vill se en öppen, bred och rättvis hantering av idrottsföreningar och anläggningar i Örebro kommun. På Kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen föreslås därför att förändringen av Vinterstadion ska ske i samarbete med privata intressenter och att kommunen ska ta fram en policy för samarbetsavtal och stöd till elitidrotten.


- Kommunens stöd till elitidrotten borde utgå från en brett förankrad helhetssyn, inte som idag utifrån kommunledningens godtycke. Därför föreslår vi att principer för kommunens samarbetsavtal och stöd till elitidrotten ska arbetas in i policyn för kommunens sponsring, säger Lena Baastad, oppositionsledare (s).


Socialdemokraterna försöker inte skjuta på ärendet om samarbetsavtal med KIF och ÖSK eftersom dessa föreningar inte bör drabbas av att kommunledningen hanterat frågan felaktigt.
Socialdemokraterna vill att kommunens stöd till elitidrotten ska diskuteras brett och uppfattas som begripligt och rättvist. Förutom att lägga ett tilläggsförslag på Kommunstyrelsens sammanträde inleder socialdemokraterna därför ett arbete för att engagera så många som möjligt i hur kommunens idrottspolitik ska se ut.


- När vi ber om örebroarnas förtroende i valet 2010 vill vi kunna presentera en helhetssyn på kommunens idrottspolitik och då krävs ett brett engagemang och en öppen diskussion om dessa frågor – dagens slutenhet i kommunledningen skapar bara irritation och konflikter mellan olika föreningar, säger Lena Baastad, oppositionsledare (s).
 
På Kommunstyrelsens sammanträde föreslår Socialdemokraterna också ett tillägg när det gäller utvecklingen av vinterstadion. Socialdemokraterna vill att "Örebroporten får i uppdrag att utreda möjligheterna till att genomföra hela projektet i samarbete med privata intressenter, liknande den lösning som använts i Rocklundaområdet i Västerås".


- Vi tycker inte att det måste vara kommunens bolag som ska sköta ombyggnad och drift av Vinterstadion. Eftersom privata intressenter tidigare fått löften om deltagande, och också sagt sig vilja delta, är det rimligt att man undersöker om det går att skapa ett "arenabolag" i stil med det som skapades i Västerås, säger Lena Baastad, oppositionsledare (s).


Dessutom upprepar socialdemokraterna, tillsammans med vänsterpartiet, den kritik som tidigare framförts mot bristen på seriösa ekonomiska underlag, och mot den slutna process som föregått beslutet i Kommunstyrelsen.


För kommentarer: Lena Baastad, oppositionsledare (s), 070-3751637

2007-10-23 15:04