Stopp för Truckstop?

Örebro har under de senaste åren vuxit allt kraftigare som logistikstad. Tusentals örebroare jobbar inom logistiknäringen och ännu fler berörs av den indirekt.

 Idag är vi landets tredje bästa lokaliseringsplast enligt tidningen "Intelligent Logistik". En placering som beror på ett målmedvetet arbete med att förbättra förutsättningarna för logistikverksamhet i Örebro. Närheten till hela den Skandinaviska marknaden, tillgången till Europavägnätet, Riksbangården i Hallsberg och Örebro flygplats tillsammans med infrastruktur i form av god tillgång på utbildad arbetskraft och företag som servar logistikföretag har givit oss goda förutsättningar.

 Men det finns det en hel del frågor kvar att lösa. Mer logistikutbildning på högskolenivå, bättre förutsättningar för gods på järnväg, kompletteringar i vägnät och möjligheten att samla servicen till logistikföretagen är exempel på utvecklingsarbeten som påbörjades under den förra mandatperioden.

Frågan om Truckstop har diskuterats en längre tid. Genom att samla service till den tunga trafiken kan vi lyfta ut trafik ifrån centrum, minska miljöbelastningen på många platser där det idag finns problem både med trafik och dieseltanker som står utplacerade i våra industriområden. Vi får uppställningsplatser för farligt gods, säkerhetsparkeringar och parkeringsplatser som gör att vi minskar problemen och riskerna i hela Örebro.

 Projektet vore bra för Örebro oavsett om man ser till tillväxt- eller miljöintresse. Idag finns all infrastruktur på plats, berörda fastigheter har lösts in och detaljplanen har vunnit laga kraft. Avtal finns med Skanska som i sin tur har ett avtal med samtliga dieselbolag i Sverige. Det som behövs för att projektet ska komma igång är att någon är beredd att investera i serviceanläggningen.

 Efter att ha undersökt förutsättningarna noggrant kan vi nu konstatera att investeringen i serviceanläggningen i sig inte är lönsam utifrån den avkastning som marknaden kräver, men att affären går ihop. Det naturliga är att Örebroporten är en viktig aktör i en så här viktigt fråga för Örebros utveckling. Ärendet var också med på dagordningen för Örebroporten i februari men där togs ärendet ut. Ärendet är idag så försenat att det finns en uppenbar risk att dieselföretagen och andra aktörer som vill etablera sig i Truckstop drar sig ur projektet.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Staffan Werme är:

- Avser ni att fullfölja tankarna på en Truckstopanläggning i Berglunda?
- Av vilket skäl har den nya kommunledningen inte givit besked i frågan?

 
Jonas Karlsson
Kommunalråd i opposition (s)
019-21 40 03
jonas.karlsson@orebro.se
www.jonaskarlsson.se

2007-03-28 11:10