Storstenshöjden slumpas bort

 

 

Om Storstenshöjden ska säljas borde kommunen gå ut öppet och låta alla intresserade lägga bud på anläggningen, för att på det sättet försöka få tillbaka så mycket som möjligt av medborgarnas pengar som investerats under åren. Det är skamligt att kommunledningen väljer att skänka bort tillgångar.

 

- Det är örebroarnas pengar som nu skänks bort utan anledning. Istället för att försöka få tillbaka så mycket som möjligt av de investeringar som gjorts i Storstenshöjden genom åren väljer kommunledningen att sälja anläggningen till ett pris som av allt att döma är för lågt, säger Fisun Yavas, s-gruppledare i Fastighetsnämnden.

 

Socialdemokraterna anser att Örebro kommun borde låta alla som är intresserade av att köpa anläggningen få lägga bud. Först då går det att avgöra vilket pris kommunen kan få för anläggningen och marken samt om intäkten är tillräckligt hög för att motivera att örebroarna förlorar kontrollen över ett värdefullt friluftsområde.

 

- Om Storstenshöjden ska säljas borde det vara bästa anbudet som avgör vem som får köpa det och processen borde ske i öppenhet – inte som nu i interna samtal mellan kommunledningen och enskilda intressenter. Det är märkligt att en kommunledning som säger sig värna konkurrens och företagsamhet i denna fråga är helt ointresserade av hur marknaden värderar Storstenshöjden, säger Fisun Yavas.

 

- Högerkoalitionen i Örebro gör samma ideologiskt förblindade misstag som den borgerliga regeringen: i sin iver att rea ut gemensamt ägd verksamhet är man beredd att acceptera vilka skambud som helst. De säljer av princip, inte för att det skulle vara bra för örebroarna säger Alaa Idris, s-gruppedare i Fritids- och turismnämnden.

 

- Självklart har kommunledningen bråttom med att sälja, de inser väl att de inte har så lång tid på sig. Det är skamligt att de inte vågar låta affären ske i öppenhet, och avgöras öppet i Kommunfullmäktige. Örebroarna borde protestera mot att kommunledningen är mer intresserad av att genomföra ett ideologiskt motiverat systemskifte än att verka för örebroarnas bästa, säger Alaa Idris.

 

För mer information och kommentarer:

Alaa Idris, s-gruppledare i Fritids och turismnämnden: 0735-524063

Fisun Yavas, s-gruppledare i Fastighetsnämnden: 070-6631950

2008-05-09 11:50