Tack alla som arbetat i valet

 

Lena Beime möter väljare. Lena som många andra gjorde en stor insats.

Ännu är det osäkert vem som ska styra Örebro kommun. Ett är dock säkert: utan din insats hade vi inte gjort ett så bra val lokalt.

Socialdemokraterna i Örebro bröt trenden. När partiet minskade kraftigt nationellt gjorde vi endast en mindre minskning här hemma.

Detta tack var dig!

Din insats gjorde det möjligt.

Vi har visat i praktisk handling att arbete lönar dig. Dörrknackningar, torgmöten, utdelning av fukostmackor, skoldebatter, valstugearbete och mycket annat.

De borgerliga funderar nog på hur det är möjligt med tanke på den tuffa eknomiska tid Örebro kommun gått igenom. Vi visade tydlighet och ansvarskännande. Vi presenterade fem tydliga löften för ett Örebro för alla.

Vi tog diskussionen och vi mötte människor i vardagen.

Tack!

2006-09-23 09:00