Thomas Östros: Örebro har ett strålande småföretagarklimat

Sverige har just nu en tillväxt som är extremt stark, det redogjorde näringsministern tydligt för. Och än viktigare - nu kommer jobben. Thomas Östros berättade om hur han väldigt ofta numera får åka runt i Sverige och delta på invigninen av olika företag eller nybyggda kontor.

Thomas Östros riktade en mycket enkel fråga till de fyra högerpartierna: Nu när jobben kommer i Sverige, varför ska ni då ändå försämra så för de arbetslösa?

Näringsministern gav också Örebro ett mycket gott betyg för småföretagarklimatet i kommunen.

- Ni har ett bättre småföretagarklimat än större delen av staden, och nämnde särskilt transportsektorn, just den som Socialdemokraterna i Örebro lovar att underlätta ännu mer för under de kommande fyra åren, om vi får förtroendet. Därför lovar Socialdemokraterna i Örebro 3 000 nya jobb, mellan 2007-2010, genom att underlätta för nyetableringar och tillväxt.

Valtemperaturen var verkligen på topp när näringsministern avslutade torgmötet med att samtala med intresserade örebroare.

2006-08-24 18:30