Träffa Lena Baastad och diskutera läxhjälp i grundskolan

 

Örebro 2006-09-08
Till alla intresserade av socialdemokraternas skolpolitik


Trygga barn klarar mer

Under valrörelsen har vi socialdemokrater fått många frågor om bland annat vårt löfte runt läxhjälp i alla grundskolor. Många undrar hur det ska gå till? Hur ska det organiseras? Varför just läxor?

Vi inbjuder därför till ett möte för att diskutera socialdemokraternas skolpolitik 2007-2010. Jag hoppas att ett möte med mig kan ge en fördjupning i vår politik och en diskussion om vårt löfte om läxhjälp.

Vi presenterar följande löfte: För att alla barn ska få chansen att utvecklas och klara kunskapskraven i skolan ska organiserad läxhjälp erbjudas fyra kvällar i veckan i alla kommunens grundskolor, med start vårterminen 2007. Det ska vara möjligt att få hjälp med skolarbete och läxor efter ordinarie skoltid. Löftet beräknas kosta cirka fem miljoner kronor och ska omfatta alla grundskolor i Örebro. Hur läxhjälpen, studieverkstan eller vad man kallar möjligheten att få studiehjälp efter ordinarie skoltid, ska organiseras bör varje skolledning besluta om.

Vi hoppas att detta kan bli en hjälp och ett stöd både för barnen och deras föräldrar. Vi föräldrar har olika möjligheter att hjälpa våra barn i skolarbetet. Detta löfte är därför lika mycket riktat till föräldrarna som till barnen. Förhoppningsvis kan många föräldrar vara med vid dessa tillfällen, en del för att hjälpa till, andra för att få hjälp så att de sedan har större möjligheter att stötta sina barn i skolarbetet.

Välkommen till Conventum Medborgarhuset och Mältaren torsdagen 14/9 klockan 18.00-20.00. Ingång från Olof Palmes torg.

Vänliga hälsningar,


Lena Baastad, kommunalråd (s) med ansvar för barn och utbildning
Telefon: 0703-75 16 37
E-post: lena.baastad@orebro.se

 

Läs mer om hur socialdemokraterna vill skapa en skola för alla

Trygga barn klarar mer, vågar ta för sig och går ut i livet med nyfikenhet och tillit. Alla barn ska kunna lära och öka sina kunskaper med hjälp av rätt stöd i skolan. Det är socialdemokraternas utgångspunkt för skolpolitiken i Örebro. Därför presenterar vi förutom löftet om läxhjälp följande löfte:

 Trygga barn klarar mer. Därför ska minst 100 nya förskollärare, barnskötare och dagmammor anställas fram till 2010 för att göra barnomsorgen ännu bättre.

Förutom ovanstående löfte vill vi socialdemokrater peka på några ytterligare förslag och utvecklingsområden inom skolområdet som vi vill prioritera om vi får fortsatt förtroende av
örebroarna:

 Alla barn ska ha rätt till en plats i förskolan, också barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga. Fler förskoleavdelningar ska skapas för att möta den växande efterfrågan. Inriktningen är att antalet barn i barngrupperna ska minska.

 Alla elever har rätt att gå ut grundskolan med godkända kunskaper. För att ge stöd åt de barn som behöver mest hjälp ska vi fortsätta att utbilda lärare så att alla arbetslag iskolan får tillgång till specialpedagogisk kompetens.

 Skolan ska se till att alla elever känner sig trygga, trivs och utvecklas i sin skola. Därför ska frånvaro och skolk snabbt uppmärksammas och aldrig accepteras. Kontakten med föräldrarna är viktig. Nolltolerans ska gälla för mobbning, rasism, sexism och kränkningar.

 Friskolor, med till exempel intressanta pedagogiska metoder, kan komplettera de kommunala skolorna. Målet ska vara att skolan utvecklas så att segregation motverkas.

 Skolpersonalen ska få goda möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling. Ökad kompetens i matematik och svenska för lärare i de lägre årskurserna ska prioriteras.

 Ombyggnaden av skolor och satsningen på skollokaler ska fortsätta. Lillåns och Vintrosa skola är två exempel på skolor som behöver rustas upp.

 Det ska finnas ett brett utbud av gymnasieutbildningar, bra yrkesutbildning och ett utvecklat samarbete med näringslivet, samt utbildning som förbereder eleverna för fortsatta högre studier.

 Skolmåltiderna på gymnasiet ska även i fortsättningen vara avgiftsfria.

2006-08-21 08:57