Träffa Mona Sahlin på torsdag

Oppositionsrådet Lena Baastad informerar om Mona Sahlins besök i Vivalla

Mona Sahlin gör ett kort och intensivt besök i Örebro.

14.30 Besök biogas/gröngasanläggningen i Skebäck. Diskussion om miljö med bland annat om Örebro kommuns arbete för hållbara transporter.


15.30 Öppet möte med boende i Vivalla
De boende får möjligheter att ställa frågor och diskutera med Mona Sahlin. Alla är välkomna.
Adress: Vivallaskolan Diktargatan 21, Örebro

2007-10-02 10:29