Transporter för miljön

Under onsdagen 27/2 kommer socialdemokraternas miljörådslag ordna sitt första öppna temamöte. Temat ör hållbara transporter.

- Ja, alla intresserade är välkomna till Socialdemokraternas lokal (Stortorget 19) den 27 februari klockan 18.00, säger Peter Dahlgren, rådslagsansvarig.


Med på mötet finns Per Elvingsson, processledare för hållbara transporter i Örebro kommun, som kommer inleda mötet och berätta om det arbetet som hitintills bedrivits och vad det syftar till.

Kom och diskutera frågor som:

 Hur kan vi utveckla Örebro så att fler tar cykeln eller bussen?
 På vilka sätt kan vi påverka så att behoven av transporter minskar?
 Vågar vi bygga staden på ett bilsnålt sätt?

Hör gärna av dig med dina synpunkter (kicka här).

Läs mer om fler öppna temamöten här!

 

2008-02-25 14:21